PLÀNOL DE VILANOVA

Fes "clic" amb el ratolí en qualsevol dels números del plànol, i veuràs una imatge d'aquell indret.

  MAPA DE VILANOVA

Haz "click" con el ratón sobre cualquier número de los que hay en el mapa, y verás una fotografía de ese lugar.

  MAP OF VILANOVA

"Click"  with the mouse on anyone of the numbers in the map, you will see a picture of that place.

 
1 Portal del Nin Portal del Nin Entrance Hall of the Nin  
2 Castell de La Geltrú Castillo de La Geltrú  Geltrú Castle  
3 Torre d'Enveja Torre de Enveja  Enveja Tower  
4 Plaça de la Vila Plaza de la Vila Vila Square  
5 Església de Sant Antoni Abat Iglesia de San Antonio Abad Sant Antoni Abbot church  
6 Rambla Rambla Rambla  
7 Passeig Maritim Paseo Maritimo Marine Walk  
8 Port de pesca Puerto de pesca Fishermen's Port  
9 La Llotja La Lonja Fish Auction Hall  
10 El far El faro The lighthouse  
11 Ermita de Sant Cristofol Ermita de San Cristóbal Saint Cristofol Hermitage  
12 Platja del Far Playa del Faro Lighthouse beach  
13 Port esportiu Puerto deportivo Marinas  
14 Museu Victor Balaguer Museo Victor Balaguer Victor Balaguer Museum  
15 Museu del Ferrocarril Museo del Ferrocarril Railroad Museum  
16 Masia Cabanyes Masia Cabanyes Cabanyes Farmhouse  
17 Arbre monumental centenari Arbol monumental centenario Centennial Monumental Tree  
18 Museu Can Papiol Museo Can Papiol Can Papiol Museum  
19 Museu Roig i Toqués Museo Roig y Toqués Roig and Toqués Museum  
20 Centre Aeri Centro Aéreo Air Center Museum  
21 Estatua Pasifae Estatua Pasifae Pasifae statue  
22 Torre de Ribes-Roges Torre de Ribes-Roges Ribes-Roges Tower  
23 Runes d'Adarrò Ruinas de Adarrò Adarrò Ruins  
24 Platja de Ribes Roges Playa de Ribes Roges Ribes Roges beach  
25 Platja de Sant Gervasi Playa de San Gervasio Saint Gervasi beach  
26 Platja Llarga Playa Larga   Long beach  
platja